Parkour/Freerunning hos oss

Träningen under varje termin kommer vara centrerad kring dessa punkter:

● Landningsteknik

 att lära sig landa rätt och hantera fall utan att belasta kroppen på ett felaktigt sätt.


● Styrketräning & Kondition

att bygga upp en startk, funktionell och uthållig kropp.


● Hantera hinder

att lära sig hur olika hinder fungerar, genom att lära sig och förbättra sina olika rörelsemönster.


● Dygder

lära sig förstå dygderna bakom Parkour och använda de till att bygga upp/förstärka sin karaktär.


● Balans

att utveckla sin fysiska och mentala balans igenom livet.


● Precision & olika typer av hopp

lära sig att bemästra olika hopptekniker från och mellan olika hinder.


● Rörelseteknik

 att utöka en bred kunskap av rörelser för att bli smidigare och användbar i olika situationer.


● Flow

att lära sig att hålla ett flyt genom vardagen och att bli mjukare och effektivare i sina rörelser.


● Egenskaper

utveckla och behålla nödvändiga färdigheter för att förbättras rent generellt.


● Mentala barriärer 

 att lära sig hur rädsla fungerar och hur man kan använda den till sin nytta i träningen om att bli bättre.


● Hitta din nivå

uppnå en självmedvetenhet om vad man själv klarar av och kan utvecklas genom det.Rörelseteknik, tekniker & filosofi:

Catleaps

katthopp; att säkerställa en landning mot en kant eller sluttning av en vägg eller liknande.


Tic-tacs

att studsa från en punkt till en annan, oftast från en vägg.


Wallruns

att springa lodrätt & horisontinelt på väggar.


Vaults/passage

olika tekniker för att pasera olika hinder.


Swingse/Lache

att svinga sig från ett räcke till ett annat räcke eller objekt.


Akrobatisk grund

bygga upp en grund av enkla akrobatiska rörelser för att sedan vidareutvecklas om hen vill.


Värderingar

att förstå alla de olika värderingarna Parkour erhåller för att uppnå/förstärka en stark och fungerande karaktär.


Teori & Filosofi

lära sig förstå filosofin bakom Parkour och kunna använda den till sin träning och vardag.


Freestyle

att utveckla sin kreativitet för lek, utforskning och improvisation av Parkour I olika situationer.


Hitta sin stil

att uppnå en medvetenhet över de olika vägar som finns tillgängligt att ta i Parkour när tiden är inne.

Träningen kommer även kompletteras av styrketräning:

Styrketräningen 

innefattar all fysisk kompetens och teoretisk kunskap om hur man bygger upp upprätthåller en stark, funktionell och uthållig kropp.


Styrketräningen innefattar ren styrke uppbyggnad av muskler, leder och ligament på ett dynamiskt vis, explosivt vis, plyometriskt vis, uthållighets vis och statiskt vis.

Antingen med tyngder eller sin egen kroppsvikt, med kunskap om en optimal återhämtning.


Detta för att beskydda kroppen inför belastning,

förebygga skador. (I rörelseapparaten t.ex.)

 • Förbättra hållningen.
 • Öka styrkan i vardagen.
 • Förminska risk för ledskador.
 • Öka hastigheten för återhämtning av skador.
 • Göra skelettet starkare.
 • Ge Reservkraft för olika situationer.
 • Ökad kontroll av rörelser generellt.
 • Ökad snabbhet av rörelser generellt.
 • Ökat självförtroende.
 • ETC.

Konditionsträning 

är en väldigt viktig del utav Parkouren.

Utan en bra kondition blir det svårt att utöva varierade rörelser på raken.

Samt så krävs det en hel del av en utövares kondition till att vara användbar och funktionell när det väl behövs. Det gäller i vissa situationer på liv och död.Konditionsträning gör så att;


 • Syreupptagningsförmågan ökar.


 • Hemoglobinvärdet/förmågan för blodet att snappa upp syre, ökar.


 • Muskelernas förmåga att ta emot syre och producera energi ökar.


 • Hjärtat blir starkare och kan pumpa ut mer syre till kroppen, det gör att den inte behöver slå lika många slag som annars.


 • Du förbränner fett och förbättrar din uthållighet.


 • Du får Lägre risk för hjärt- kärlsjukdomar och metabola syndrom.


 • Koncentrationsförmågan och motorik i hjärnan, Ökar

Rörelseträning – Fitness.

Att vara “Fit” eller rörlig, innebär principmässigt fysisk och mental kompetens inom dessa följande områden;


 • Styrka
 • Rörelseteknik
 • Kraft & explosivitet
 • Rörlighet – att t.ex kunna röra sig explosivt och kontrollerat. Eller att vara mjuk och smidig i olika rörelser.
 • Balans – att kunna hantera kroppens position i en dynamisk eller isometrisk rörelse.
 • Flexibilitet – att kunna vara flexibel, vig, smidig.
 • Lokal muskeluthållighet
 • Kardiovaskulär uthållighet & kondition
 • Styrke uthållighet
 • Koordination – Förmågan att kunna utöva och interagera ovanstående områden så att effektiv rörelse kan bildas. (Periferi, klättring osv.)


Rörlighetsträning bygger på att töja de strukturer som finns runt om en led och syftet är att behålla eller öka rörligheten.

Detta kan man göra på många olika sätt, t.ex att stretcha på olika sätt. Träna teknikiska rörelser, eller koordinationsträna.


Röresleteknik  innebär att förbättra samspelet mellan hjärnan och musklerna och nerverna. Denna sorts träning spelar olika stor roll beroende på vad man har för mål.


Även om man har en god fysik är nivån beroende av hur rörelserna utförs.

Röelseteknikträning, som är en del av koordinationsträningen ett sätt att utveckla sina rörelsemönster.

 

Genom att observera, imitera & repetera speciella röreslemönster kan man lära sig nya specifika moment inom den aktuella idrotten eller träningen.


 • Ju bättre teknik man har desto mer får man ut av sina fysiska färdigheter.I Parkour gäller det att kunna hantera fysiska och mentala hinder.

På olika nivåer och underlag.


Att träna upp en förmåga att kunna anpassa sina rörelser till nya omgivningar, milöer samt väder, med precisionsrika röreler, tillvägagångssätt och planering under sekunden, kunskap om olika ytor.


Använda Mjuka och tysta rörelser, tillsammans med Orienteringsuppfattning och sinnesuppfattning bygga upp en kunskap om kroppens rörelser, utövande, utförande, samt kreativitet.

Olika Egenskaper;

Rörlighet • Smidighet • Styrka • Flexibilitet • Nyfikenhet • Anpassningsbarhet • Hanterbarhet • Rumsuppfattning • Koordination • Balans • Lokalsinne • Reaktionsförmåga • Spänst • Problemlösning • Lekfullhet • Skarphet • Tekniskt inspirerad • Intelligens • Öppenhet • Fantasifull • Kreativ. ETC. Etc.Olika dygder;

Modighet • Tapperhet • Ödmjukhet • Ärlighet • Lojalitet • Tuktan • Tålamod • Kunskap • Vishet • Fridfullhet • Frihet• Ära • Stolthet • Logik • Princip • Starkhet • Inspiration • Passion. ETC. Etc.Olika värderingar;

Empati • Jämlikhet • Rättvisa • Kärlek • Respekt • Frihet • Disciplin • Inkluderskap • Acceptans • Ledarskap • Socialitet • Meningsfullhet • Tacksamhet • Givmildhet • Broderskap • Systerskap • Etik • Moral. ETC. Etc.

Det var allt!

Orkade du med att läsa? Ingen fara, du kan alltid komma tillbaka till denna sida för att läsa igen!